ProjectenTIP Community

TIP Community

KennisDC Logistiek

In de TIP Community worden stagiaires en afstudeerders, van verschillende studies in periode van 20 weken, gekoppeld aan logistieke mkb bedrijven. Vier dagen per week zal een HBO student bij een bedrijf onderzoek doen en begeleid worden door liefst een young professional uit de organisatie. Één dag per week komen de studenten uit de community naar school om te werken aan hun onderzoek. Daarnaast zullen om de paar weken masterclasses georganiseerd worden over een gezamenlijk thema. Hier nemen bedrijven en studenten uit de community aan deel.

Het doel van het project was om de TIP Community op een aantrekkelijke en duidelijke manier uit te leggen en uiteindelijk bij scholen onder de aandacht te brengen. Er is gekozen voor een heldere en frisse animatiestijl. Ieder doelgroep wordt gekenmerkt door zijn eigen gradiënt kleur. Omdat ‘groei’ een vrij abstracte term is, is in deze animatie ervoor gekozen om ‘groei’ fysiek te maken. Op deze manier zie je direct dat iedereen kennis met elkaar deelt en werkt aan zijn persoonlijke GROEI.

 

Concept DION LUIJTEN
Script DION LUIJTEN
Grafische stijl DION LUIJTEN
Logo Ask For Graphics
Animatie DION LUIJTEN